:: Podsypka

 

 

Podsypka to materiały stosowane jako podbudowa pod kostkę, płytę betonową podłogi na gruncie lub inne rodzaje nawierzchni.

Podsypka powinna być układana na oczyszczonym z humusu gruncie a poszczególne jej warstwy powinny być dokładnie wyrównywane.

Po ułożeniu kostki podsypka zostaje ubita.

 

 

Podsypka spełnia kilka funkcji:

  • Przejmuje oraz zmniejsza naciski od podkładów,
  • Odprowadza wody opadowe,
  • Zmniejsza oddziaływania dynamiczne,
  • Przeciwdziała przesunięciom podkładów.

 

 

Materiały stosowane zwykle jako podsypka:

  • żwir kopalniany lub rzeczny,
  • żwir mieszany z piaskiem - pospółka,
  • warstwę żwiru na przemian z warstwą pospółki,
  • piasek,
  • drobne kruszywo łamane - tłuczeń kamienny, żużel wielkopiecowy,
  • mieszanka cementowo-piaskowa.